WIFI0  


噹噹~~

現在智慧型手機當道,新竹市也有免費上網的熱點>\\\\\\<

太開心了~ WIFI  


主要是iTaiwan的熱點

不過新竹市內有203個熱點區 

點我查詢

 

 

 WIFI03  


嘿嘿~   

這樣隨時隨地都方便啦

 


別忘了~要先註冊唷!

點我註冊

 

WIFI01  

 

註冊完成之後就可以使用啦~

點我看使用說明

 

 

WIFI03  

 

 

這樣子,當人在外面有需要的時候就有免費wifi用了~

希望未來網路能更普及快速~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓BLOG VIP經費來源 請點點O_<

 

羽羽 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()